Aktivní zálohy 73.tpr na cvičení Ebonite Javelin 2017

Ve dnech 30. října až 3. listopadu 2017 cvičila tanková rota AZ 73. tpr doplněná o vznikající pěší rotu AZ 74. lmopr na Doupově. Ačkoliv tanková rota je jedinou rotou AZ ozbrojených sil AČR, která disponuje svou vlastní technikou a to T-72 M1, tak tentokrát cvičili bez tanků. Vševojsková a odborná příprava je každodenní chleba profesionálních vojáků a příslušníci AZ s tankovou odborností nejsou výjimkou.

Aktivní záložníci Jihomoravského kraje chránili elektrickou rozvodnu Sokolnice

Od pondělí 23. října obsadili elektrickou rozvodnu nedaleko obce Sokolnice na Brněnsku příslušníci pěší roty, která působí při Krajském vojenském velitelství v Brně.

Podzimní části pravidelných cvičení jednotek aktivní zálohy se zúčastnilo na 58 vojáků jednotky, která nejen svou naplněností patří k nejlepším v rámci celé Armády České republiky.

Štábní kapitán Václav Morávek je vzorem příslušníků aktivní zálohy

Patronem a vzorem příslušníků aktivní zálohy je štábní kapitán Václav Morávek. Činy a odkaz tohoto hrdiny druhoválečného odboje, který byl povýšen in memoriam do hodnosti brigádního generála, se stále připomínají na mnoha pietních setkáních. Jedno takové se konalo na jeho počest v pondělí 11. září 2017 v rodném Kolíně. V přítomnosti starosty města Kolín Víta Rakušana a dalších hostů ocenil zástupce ředitele Sekce rozvoje a plánování schopností MO brigádní generál Ladislav Košner v obřadní síni městské radnice vybrané příslušníky aktivní zálohy a vojáky z povolání.

Třetí cvičení mechanizované roty AZ 41.mpr v tomto roce

Rota AZ 41. mpr Žatec má za sebou třetí letošní cvičení, které se, stejně jako ta předchozí, zaměřilo zejména na dovednosti jednotlivce, týmu, sekce a družstva. Cvičení v pondělí 21. 8. odstartovaly klasické lékařské prohlídky, po kterých se nafasovali zbraně a v případě potřeby také další materiál.

Zahraniční kurz pro vojáky v aktivní záloze má zelenou

V rámci vzdělávání k problematice NATO a záložních sil se každý rok otevírají pouze dva odborně zaměřené kurzy v NATO School Oberammergau, které má pod svým patronátem Výbor po národní záložní síly při NATO (NRFC). První z nich se uskutečnil minulý týden za aktivní organizační podpory České republiky. Vůbec prvně ho absolvoval voják aktivní zálohy Armády České republiky.

Velké cvičení mechanizované roty AZ 72. mechanizovaného praporu

V červenci proběhlo první letošní velké cvičení mechanizované roty AZ 72.mpr. Příprava na něj byla dlouhá, zahrnovala kurzy, které naši vojáci absolvovali ve Vyškově, velitelskou přípravu, na kterou byli povoláni velitelé čet a družstev v dubnu a samozřejmě podrobné plánování.

Cvičení AZ 102. průzkumného praporu

Ve dnech 15. 5. 2017 – 19. 5. 2017 proběhlo u 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka v Prostějově pravidelné vojenské cvičení 3. průzkumné roty Aktivních záloh (3. pzr AZ). Také toto konkrétní cvičení bylo organizováno formou nepřetržitého vojenského výcviku (NVV) a bylo zaměřeno na střeleckou přípravu, aeromobilní činnost a na procvičení všech činností nutných pro vedení bojového úkolu v týlu nepřítele.

Ostravské zálohy cvičili na Libavé

Bojové střelby družstev, vyžádání vzdušné podpory, střežení objektu, reakce na napadení kolony, eskalaci síly ale také základní dovednosti vojáka trénovali záložníci z Ostravy během cvičení ve Vojenském výcvikovém prostoru na Libavé ve dnech 30.5. až 8.6.2017.

Výstavbou základny, jejím postupným zodolňováním v podobě žiletkových zátarasů, palebných stanovišť a vydáním bojového rozkazu zahájili záložníci stěžejní cvičení letošního roku. 

Pěší rota AZ při KVV Olomouc hlídala elektrárnu Dlouhé stráně

Minulý týden se sedm desítek příslušníků pěší roty aktivní zálohy plukovníka gšt. Inm. Vladimíra Taláška Krajského vojenského velitelství Olomouc zúčastnilo pravidelného cvičení zaměřeného na zvládnutí úkolu ochrany objektu důležitého pro obranu státu (ODOS).

Stránky

Subscribe to Aktivní záloha (AZ) RSS

Nahoru