Home page > Aktuality > Generál Bečvář ocenil zaměstnavatele příslušníků aktivní zálohy

Generál Bečvář ocenil zaměstnavatele příslušníků aktivní zálohy

Náčelník Generálního štábu Armády ČR armádní generál Josef Bečvář si váží přístupu zaměstnavatelů, kteří podporují svoje pracovníky – příslušníky aktivní zálohy. Za jejich dlouhodobý pozitivní postoj a významnou zásluhu na činnosti aktivní zálohy se rozhodl osobně jim poděkovat a ocenit je. Stalo se tak ve středu 30. listopadu v prostorech Domu armády v Olomouci za přítomnosti velení armády i záložníků.

Generál Bečvář poděkoval zaměstnavatelům za jejich pozitivní postoj a významnou zásluhu na činnosti AZ a ocenil je.
Generál Bečvář poděkoval zaměstnavatelům za jejich pozitivní postoj a významnou zásluhu na činnosti AZ a ocenil je.

Generál Bečvář během svého vystoupení zdůraznil, že si velice váží mužů a žen, kteří nesou nemalou odpovědnost a rozhodli se v řadách aktivní zálohy skloubit zájmy a požadavky své civilní profese s morální odpovědností za obranu a bezpečnost naší země. Připomněl, že ne každý se může podílet na posilování obranyschopnosti své vlasti tím, že vstoupí do aktivní zálohy nebo se přihlásí na dobrovolné vojenské cvičení.

„Přispívat lze i jinak a je namístě, abychom si nejen my, ale i široká veřejnost uvědomili, že také vy, zaměstnavatelé vojáků v aktivní záloze, máte významný podíl na podpoře jejich jednotek,“ vyjádřil se generál Bečvář pochvalně na adresu přítomných zástupců společností a dodal: „Je nepopíratelnou skutečností, že vám a vašim firmám zaměstnávání záložníků přináší obtíže spojené s jejich uvolňováním pro výkon vojenské služby.“

Zaměstnavatelé mají finanční podporu

Zákon ukládá firmám povinnost umožnit členům AZ účast na vojenském cvičení a při operačním nasazení. Dle novelizace branné legislativy je zaměstnavatelům poskytnuta finanční podpora. Výhodu v zaměstnávání vojáka lze spatřovat také v tom, že se jedná o pracovníka v dobré fyzické a psychické kondici, trestně bezúhonného, nesympatizujícího s hnutím směřujícím k potlačováním práv a svobod.

„Oceňuji, že velení armády myslí i na nás zaměstnavatele, u kterých pracují vojáci v aktivní záloze a podporují jejich výcvik. Uvědomujeme si svou společenskou odpovědnost v celé šíři, proto se aktivně stavíme k přípravě na obranu naší země,“ vyjádřila se k ocenění zástupkyně společnosti ArcelorMittal paní Barbora Černá Dvořáková. Firma zaměstnává celkem osm záložníků, z nichž většina slouží u ostravské pěší roty.

Podobné setkání se uskutečnilo letos v červnu v Praze. Generál Bečvár vnímá tuto aktivitu, kde zaznívají také názory a postřehy vstřícných firem, jako velmi přínosnou a rozhodl se v pořádání podobných akcí i nadále pokračovat.

Autor: majorka Vlastimila Cyprisová, oddělení komunikace s veřejností, GŠ AČR


Současná platná legislativa uvádí:

  • Zaměstnavateli je vyplácena poměrná část finanční podpory za dny, ve kterých voják v aktivní záloze konal vojenské cvičení nebo službu v operačním nasazení.
  • V případě plánovaného povolání - ve výši dvou třetin průměrné mzdy. V případě povolání k výkonu neplánovaného pravidelného vojenského cvičení nebo neplánované služby v operačním nasazení - ve výši průměrné mzdy.
  • Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) má při povolání na vojenské cvičení právo na finanční podporu ve stejné výši jako zaměstnavatel.

Fotogalerie

Nahoru