Home page > Aktuality > Ve Vyškově se připravuje osm desítek nových aktivních záložníků

Ve Vyškově se připravuje osm desítek nových aktivních záložníků

25.7.2016 • V pondělí 25. července nastoupilo do kurzu základní přípravy pro nové příslušníky Aktivní zálohy u Velitelství výcviku – Vojenské akademie bezmála osm desítek mužů a žen.

Sraz v 7.00 hodin ráno v kinosále kasáren, rozdělení do čet, přijímací formality, seznámení s veliteli a instruktory, areálem, ubytovnou, jídelnou a zejména výstrojním skladem. Všechno zde má rychlý spád. Povely instruktorů, přesuny v četách a o sedm hodin později na vstupní besedě na učebně již sedí ustrojení vojíni a vojínky.

Ty nyní čeká pod vedením zkušených instruktorů Centra základní přípravy šestitýdenní kurz, který je základem pro každého nového příslušníka Aktivní zálohy. Zvládnout musí nejen fyzicky i psychicky náročný vojenský výcvik, ale také si osvojit celou řadu znalostí a dovedností potřebných k přežití na bojišti. Místo dovolené či prázdnin dali dobrovolně přednost vojenskému výcviku. V běžném životě jsou totiž civilními zaměstnanci a někteří dokonce teprve studenty.

Mezi takto odhodlanými stojí hlouček mladých žen, všechny ve věkové kategorii do 30 let. Jedna z Prahy, druhá z Písku a třetí z Hradce Králové, nyní všechny vyškovské kolegyně, spolubojovnice v četě. Zuzana Maňáková, Monika Malá a Radka Famfulová. Co je k takovému životnímu rozhodnutí a výzvě vedlo? Tu první vyzkoušet, co všechno dokáže zvládnout, zkusit si sáhnout na dno sil. Druhou láká stát se vojenským profesionálem a chce si ověřit, zda je na takové poslání vhodným adeptem. Třetí, studentka 3. ročníku Policejní akademie, by se zase pro svou budoucí práci ráda seznámila také s vojenským prostředím. Všechny shodně spojuje jeden z nejdůležitějších prvků, a tím je velké vlastenectví. Nepůjde totiž o žádný letní prázdninový tábor či hru, ale tvrdý výcvik vedoucí k závazku sloužit vlasti, plynoucího z vojenské přísahy, kterou také hned první den všichni podepsali.

Mezi nimi i Pavel Svátek, Šimon Hoblík a František Tibitancl, všichni zařazení pro plnění úkolů jako příslušníci Aktivní zálohy u Krajského vojenského velitelství Plzeň. K tomu však musí absolvovat celý šestitýdenní výcvik. A přiznávají, že byť vypadají jako sportovně založení, zejména fyzičku poctivě trénovali. Obětovali tomu celé prázdniny a někteří dovolenou a rádi by uspěli a zařadili se mezi ty, kteří jsou aktivní součástí obrany našeho státu. Za zmínku také stojí, že takto smýšlí mnozí z mladší generace.

Po dlouhé době se jedná o nejpočetnější běh kurzu základní přípravy pro nové příslušníky Aktivní zálohy, kteří budou nyní také nově plnit úkoly ve stejné době jako armádní rekruti, tedy v nepřetržitém výcviku od pondělí do čtvrtka.

Autor: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Fotogalerie

Nahoru