Home page > Jak vstoupit do Aktivní zálohy

Jak vstoupit do Aktivní zálohy

 1. Prostudujte si základní informace o AZ na tomto webu.

2. Zde neleznete informace o konkrétních jednotkách AZ.

3. Na facebookové stránce AZ  se seznamte s aktualitami ze života AZ.

4. Přihlásit se do AZ můžete několika způsoby:

  • On-line vyplněním registračního formuláře ZDE

  • Osobně při návštěvě rekrutačního střediska AČR (celkem 13x v ČR) adresy a kontakty ZDE

5. Ve spolupráci s rekrutačním střediskem je následně potřeba:

  • podat žádost o zařazení do AZ
  • vyplnit dotazník
  • přinést průkazovou fotografii
  • podepsat prohlášení o tom, že nepodporujete, nepropagujete nebo nesympatizujete s hnutím, které prokazatelně směřuje k potlačování práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, náboženskou anebo rasovou zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob
  • úspěšně absolvovat vyšetření ve vojenském zdravotnickém zařízení podrobně ZDE

6. Pokud vše splníte, dostanete rozhodnutí o schopnosti vykonávat vojenskou činnou službu a rozhodnutí o zařazení do AZ zpravidla na 3 roky.

7. Nyní, již jako voják/ vojákyně  v AZ, jste povolán/a povolávacím rozkazem na Kurz základní přípravy (KZP) ve Vyškově v délce 4 týdnů, organizovaný zpravidla 4x ročně (bývalí vojáci z povolání a bývalí vojáci základní a náhradní služby, nastupují přímo k vybrané jednotce AZ a KZP absolvovat nemusí).

8. Po absolvování KZP jste povolán/a na další cvičení již ke „své“ jednotce AZ.

 

 

 

Nahoru