Home page > Kurz základní přípravy AZ

Kurz základní přípravy AZ

Kurz základní přípravy AZ (KZP AZ) pro zájemce o službu v AZ je organizován v délce 4 týdnů, ve Velitelství výcviku - Vojenské akademii (VeV-VA) ve Vyškově, zpravidla 4x ročně Na základě žádosti vojáka je možno přípravu absolvovat ve dvou částech po 2 týdnech.

Cílem KZP AZ je naučit zájemce o službu v AZ základním činnostem potřebným k přežití na bojišti a k boji, naučit je obsluze a střelbě z útočné pušky (samopalu), pistole a vytvářet fyzické, psychické a morální předpoklady pro výkon služby vojáka Aktivní zálohy.

V průběhu základní přípravy musí každý získat nejen potřebné vědomosti, dovednosti a návyky, ale také přesvědčení a vůli splnit i nejnáročnější úkoly.

Těžiště základní přípravy spočívá v taktické, střelecké, tělesné, zdravotnické, topografické a pořadové přípravě.

Taktická příprava je hlavním předmětem základní přípravy, zabezpečuje komplexnost a praktické využívání vědomostí a dovedností z ostatních předmětů.

Popis KZP AZ na stánkách VeV-VA.

Názory úspěšných absolventů - členů AZ, na  KZP AZ.

Co si vzít s sebou do KZP AZ.

 

Specifické odbornosti (lékaři a lékařský personál, IT specialisté apod.) u některých jednotek AZ, musí absolvovat pouze zkrácený Kurz základní přípravy -  Specialista v délce 14 dnů.

 

 

Nahoru